หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
 
 
Hot News
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำรชนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมิน ครั้งที่1/2567 และ ครั้งที่ 2/2567) [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ ก.ท.จ.โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 174  
 
การส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมตามสายงาน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 137  
 
การดำเนินการโอน(ย้าย)บุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 180  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 132  
 
เรื่อง ขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 137  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 165  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตำแหน่งงานสายบริหาร (ฉบับที่ 2) [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
G
oogle Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
   
  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT