ท่านต้องการให้ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 5 )
6.94%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
5.56%
ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
6.94%
ด้านบริการประชาชน ( 7 )
9.72%
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( 51 )
70.83%